Shirlan

Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök

– Stark förebyggande verkan mot potatisbladmögel

– Även effekt mot gråmögel, Sclerotinia och Alternaria

Verkningssätt

Shirlan är ett svamppreparat med mycket god effekt mot potatisbladmögel. Detta resulterar även i ett bra skydd mot brunröta. Shirlan är kontaktverkande och skall användas förebyggande för att skydda blasten mot bladmögelangrepp. Shirlan transporteras inte systemiskt i plantan. Preparatet verkar på flera ställen i svampens livscykel vilket minskar risken för resistens. 

När bladmögelsporen gror på potatisbladet stoppar Shirlan groddens tillväxt och förhindrar att grodden tränger in i bladet. Preparatet reducerar även bladmögelsvampens sporbildning. Shirlan minskar antalet groningsdugliga sporer och minskar deras förmåga att ”simma” ned och smitta knölarna. Shirlan har effekt även mot gråmögel, Sclerotinia och Alternaria.