Sluxx HP

Högeffektivt medel mot alla typer av sniglar

– Formulerad som pellets vilket ger en mycket bra spridning och täckning

– Sluxx HP har god regnfasthet, upp till 6 veckor

– Justerbar dos efter mängden sniglar

Verkningssätt

Järn-III-fosfat påverkar cellerna i magen och matsmältningsorganet. Födointaget stoppas omedelbart efter att snigeln fått i sig Sluxx HP.

Den aktiva substansen, järn-III-fosfat är väl dokumenterad och förekommer naturligt i jorden. Den är säker för människor, djur, predatorer och det vilda.

Sluxx HP är ett svårlöst granulat (WG) med mycket god effekt mot alla typer av sniglar. Formuleringen av Sluxx HP i pelletsform ger en god möjlighet till jämn spridning och god täckning med handelsgödselspridare, pendelspridare och radspridare.