Sporax

Svampmedel som används mot bladmögel i potatis

  • Används när bladmögeltrycket är högt
  • Systemisk och antisporulerande effekt
  • Flexibel användning gällande strategi i behandlingsprogrammet