Swirr Myrbete

Myrbete på tub med gel (pasta)

 

Swirr Myrdosa

Myrdosa med gel (pasta) mot myror

Swirr Myrdosa innehåller en färdigblandad gel för långtids- verkande kontroll av myror. Gelen ligger i en praktisk förpackning som är enkel att använda. När dosan har öppnats lockas myrorna snabbt dit. De äter av innehållet, får det på sig och tar det med sig tillbaka till myrboet. Inom en vecka efter utsättning av dosan har hela boet försvunnit.

 

Swirr Myrpuder

Mirkogranulat (puder) mot myror

Swirr Myrpuder är ett ströpuder för långtidsverkande kontroll av myror. Pudret består av luktlösa mlkrogranuler som inte dammar. Det kan användas för både pudring, sprutning eller vatting. Swirr Myrpuder verkar både vid direktkontakt och genom att myrorna äter av pudret och bär det med sig tillbaka till myrboet inom en vecka efter behandling har hela boet försvunnit. Behandla med Swlrr Myrpuder där myrorna har sin gengväg eller uppehåller sig utomhus i gräsmattor, på terrasser, grusgångar etc. Behandla även vid myrboets Ingång. Om det behövs, kan behandlingen upprepas efter 2–3 veckor.