Teppeki

Insektsmedel mot bladlöss i stråsäd, potatis, äpple och päron samt färska ärter utan skida

– Systemiskt insektsmedel med mycket god effekt mot bladlöss

– Skonsamt mot nyttodjur

– Tillhör en ny kemisk grupp mot bladlöss

Verkningssätt

Teppeki är systemisk verkande, då den aktiva substansen transporteras uppåt och utåt i plantan.

Medlet verkar också genom att tränga genom bladen (translaminär verkan), så det ger möjligheter att bekämpa gömda bladlöss. Effekterna påverkas inte av höga eller låga temperaturer.

Teppeki stoppar födointaget efter några få timmar, varefter skadedjuren svälter ihjäl efter några dagar. Effekten syns efter 4–6 dagar. Det är ingen egentlig knowdown effekt, men skadeverkningen upphör omedelbart.

Effekten verkar upp till fyra veckor vid full dos.

Teppeki video