Tillväxt

Tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus

Tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus

För tillväxreglering i yrkesmässig odling av äpple och päron

Tillväxtregulator i stråsäd och i gräsfrö för utsäde