Turex 50 WP

Turex är en biologisk produkt som är effektiv mot fjärilslarver

– Bekämpar fjärilslarver – skonar nyttoinsekter!

– Ingen karenstid

– Får användas i ekologisk odling

Verkningssätt

Turex innehåller sporer från Bacillus thuringiensis och proteinkristaller som verkar i larvens mag- och tarmkanal. Larverna får i sig produkten genom att äta av de behandlade bladen. Turex har endast effekt på fjärilslarver och påverkar därmed inte utvecklingen av nyttoinsekter.