Upstream

Mot mjöldagg i stråsäd från bestockningsstadiet till slutet av blomningen

– Stoppar mjöldagg snabbt med långtidseffekt

– Kurativ effekt

– Nytt verkningssätt

Verkningssätt

Upstream verkar lokalsystemiskt och translaminärt i växten. Den bästa effekten är vid en förebyggande behandling, men Upstream har också god stoppverkan vid behandling av synligt angrepp. Med en högre dos förlängs effekten.