Utvidgat produktgodkännande för Teppeki i ärter, bönor och linser

Teppeki har beviljats ett utvidgat produktgodkännande för behandling mot bladlöss i alla ärter, alla bönor samt linser

Rekommendationen för ärter och bönor:

Dos 140 g/ha.
Vätmedel kan tillsättas för bättre spridning.
Vattenmängd 200–400 l/ha.
Behandlingstidpunkt BBCH 11–71 (1 klänge-början av baljsättningen).
Verkningstid Normalt 3 veckor. Maximalt 1 behandling/år
Karens 14 dagar

Teppeki är systemisk verkande, då den aktiva substansen transporteras uppåt och utåt i plantan. Medlet verkar också genom att tränga genom bladen (translaminär verkan), så det ger möjligheter att bekämpa gömda bladlöss. Effekterna påverkas inte av höga eller låga temperaturer.