VextaDim har fått ett utvidgat produktgodkännande för användning i Höstraps i BBCH 10–30

Nu finns möjligheten att behandla rapsen med kletodim redan från att hjärtbladen är utvecklade. 

VextaDim bidrar med nya möjligheter gällande utvecklingsstadier och flexibilitet i behandlingar mot Spillsäd och där de finns tuffa gräsogräs som Renkavle, Vitgröe m.fl.