Warrant WG

Vattenlösligt granulat med bredverkande effekt för bekämpning av skadeinsekter i växthus

– Bredverkande insektsmedel med systemisk effekt

– God långtidsverkan mot sugande insekter

Verkningssätt

Systemiskt och kontaktverkande.

Warrant 700 WG innehåller den aktiva substansen imidakloprid. Denna aktiva substans skiljer sig i verkningssätt från organiska fosforföreningar, carbamater och pyretroider. Medlet tas upp via blad, stam och rötter samt verkar som kontakt och maggift och har långtidsverkan.

Medlet är systemiskt och fördelas väl i växten och skyddar plantorna främst mot sugande insekter såsom bladlöss, mjöllöss m fl. Warrant 700 WG verkar under en lång period och har en god effekt mot alla aktiva utvecklingsstadier.

För mjöllöss är effekten nedsatt i det sena nymfstadiet, eftersom insekten då inte är aktiv och ej intar föda. Warrant 700 WG bekämpar ej spinn eller kvalster.