Fenix

Fenix är ett ogräsmedel med bred ogräseffekt i många specialgrödor

– Hög effektivitet och flexibilitet vid ogräsbekämpning

– Basprodukten för ogräsbekämpning i ärter och morötter

– Utmärkt partner i potatis

– Godkänd i många specialgrödor vilket sparar preparat och kostnader

Verkningssätt

Den aktiva substansen aklonifen binds mycket hårt till jordpartiklar och stannar därför i markytan. Är i huvudsak kontaktverkande och tas till största delen upp via skotten från groende ogräs. Ska därför appliceras med god fördelning så att en jämn film bildas på markytan. Långtidsverkan uppgår i praktiken till ca 2–3 månader.

Kan vid behandling tidigt efter uppkomst också tas upp via bladen. Känsligheten hos ogräsen avtar i takt med att de blir större. Använd Fenix innan örtogräsen har 5 örtblad.

Relaterade produkter