Raptol

Naturlig pyretrum och rapsolja mot skadeinsekter

  • Bredverkande mot många skadeinsekter och mot spinn

  • Brett användningsområde

  • Ingen karenstid

  • Verkningssätt

    Raptol® är ett koncentrat baserat på naturlig pyretrum och rapsolja med en snabb verkan mot många betydande skadeinsekter, som bladlöss, spinnkvalster, vita flygare, larver, skalbaggar och bladsteklar på trädgårds- och lantbruksgrödor. Tack vare rapsoljan erhålls även effekt på skadedjurens ägg.