Epok 600 EC

Epok består både av en systemisk del och en kontaktverkande del som ger optimalt skydd mot bladmögel och brunröta i potatis

– Starten på en säker och trygg bladmögelbekämpning

– Utmärkt skydd även under besvärliga förhållanden

– Säkrar lönsamheten i potatisodlingen

Verkningssätt

Epok har genom den systemiska och kontaktverkande verkan en mycket god effekt mot bladmögel.

Mefenoxam tas upp av bladen och stjälken och fördelar sig snabbt (inom 20 minuter) i den uppåtgående saftströmmen vilket ger skydd på nytillväxande blad.

Fluazinam kontaktverkande effekt skyddar mot svampangrepp på bladytan och minimerar därmed risken för uppförökning av stammar toleranta mot mefenoxam.