Beloukha

För nedvissning i utsädesproduktion av rödklöverfrö, alsikeklöverfrö och vitklöverfrö

Beloukha har fått dispens för användning mellan 15 juli och 12 november år 2020 gällande nedvissning i utsädesproduktion av rödklöverfrö, alsikeklöverfrö och vitklöverfrö. Diarienummer: 5.1.2.a-H20-04974.

Verkningssätt

Beloukha är en icke-selektiv kontaktverkande herbicid och innehåller den aktiva substansen pelargonsyra, det är ett emulsionskoncentrat (EC) som innehåller 680 g/l. Produkten behöver en god täckning av grödan för att få önskad effekt.

Dosering av Beloukha är 16 l/ha med en vattenmängd på 200 l/ha.

Bra väder med mycket solljus ger en snabbare och säkrare effekt, behandla helst på morgonen och på torra växtdelar. Produkten behöver minst 15 °C och är regnfast på 2h.

Behandling bör ske vid 50–70 % mognad.

Allmän information

Verksam beståndsdel

680 g/l pelargonsyra
(71.96 % m/m)

Formulering

Emulsionskoncentrat (EC)

Godkänd på dispens under perioden 2020-07-15 till 2020-11-12, diarienummer: 5.1.2.a-H20-04974