Rozol Pro

Mot råttor och möss

– Erkänt bra och kraftfull aktiv substans

– För användning både utomhus och inomhus

– Olika formuleringar för bästa situationsanpassning

– Ger kontroll och säkerhet året runt

– Håller alla attacker av råttor och möss på en kontrollerbar nivå

Verkningssätt

Rozol Pro innehåller klorfacinon, en antikoagulerande substans som verkar genom att reducera blodets förmåga att koagulera.

Användning

Rozol Pro har utmärkt smaklighet för både råttor och möss och konsumerar av utlagt bete. Betet innehåller även ett bittermedel, Bitrex, för att minska risken för oavsiktlig förtäring för människor, utan att minska smakligheten för råttor och möss.

En praktisk guide för ansvarsfull användning av bete mot råttor och möss.

– Fakta om råttor och möss
– Förebyggande åtgärder mot råttor och möss
– Synliga problem och lämpliga åtgärder
– Vem får använda medel mot råttor och möss?
– Utplaceringsförslag av betningsstationer

Samla in viktig information om förändringar och iakttagelser med hjälp av ”Kontroll- och betningsschema”

Länk till tillståndsansökan hos Arbetsmiljöverket